Bezpłatne Szkolenia

B E Z P Ł A T N E     S Z K O L E N I A !

 

  •   Sieci Światłowodowe/ Systemy Fotowoltaiczne

Państwowe kwalifikacje zawodowe SEP z gr 1,2 lub 3 (E+D)  

 

  •   Wciągniki i wciągarki

Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego, uprawnienia na obsługę wciągników i wciągarek

 

  • Instalacja Telewizji Przemysłowej

Certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

  • CNC- operator obrabiarek numerycznych

Certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

  • PLC- programowanie

Państwowe kwalifikacje zawodowe SEP z gr 1,2 lub 3 (E+D)  

 

W s z y s t k i e     s z k o l e n i a    s ą   

B E Z P Ł A T N E !

 

Zapraszamy do zgłaszania się pod numerami telefonów:

 

+48 517 963 893

+48 533 309 913