Firma

PROFESSIONAL jest firmą szkoleniowo-doradczą działającą od 2004 roku.

Naszą misją jest kompleksowa obsługa procesu  rozwoju  zasobów ludzkich poprzez szkolenia i doradztwo realizowane w sposób nowoczesny i idealnie dopasowany  do potrzeb klienta.  Współpraca z nami pozwala realnie wpływać na rozwój firmy poprzez realizację „szytych na miarę” usług przynoszących wymierne korzyści.

Najważniejsze dla nas są:

 • Twój sukces
 • Indywidualne podejście
 • Najwyższa jakość
 • Kompleksowa obsługa.

Wartości, którymi się kierujemy:

 • Zaufanie
 • Tworzenie wartości dla klienta
 • Ciągłe doskonalenie

Naszymi klientami są:

 • duże konsorcja,
 • firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucje setora publicznego,
 •  klienci indywidualni.

Dążymy do obsługi podmiotów gospodarczych z całego kraju.

Posiadamy:

 1. Statut niepublicznej placówki ksztalcenia ustawicznego. Oznacza to, że jesteśmy placówką oświatową, a nasze usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT (ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.zm.1).
 2. Certyfikat ISO 9001:2008 9001:2008.  System zarządzania jakością potwierdza wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Polityka jakości.
 3. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod numerem 2.16/00038/2008,
 4. Programu nauczania dla „Kierowców wózków jezdniowych z napedem i bezpieczną wymianą butli gazowej” wydanego przez ODK Mysłowice. Dzięki niemu prowadzimy kursy i wydajemy stosowne do nich zaświadczenia. Dokument ODK Mysłowice

Jesteśmy:

 1. Członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej co zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia oferowanych usług