Sprzedaż

Szkolenia dla pracowników sprzedaży rozwijają umiejętności kształtowania długotrwałej współpracy z klientem. Programy poniższych, przykładowych szkoleń, każdorazowo dostosowywane są do wybranego zespołu sprzedawców, osób zajmujących się obsługą klientów czy regionalnych kierowników/dyrektorów odpowiedzialnych za wyniki w sprzedaży.

• Kierowanie zespołem handlowym
Jak skutecznie kierować zespołem handlowym?

• Psychologia sprzedaży i zachowań klienta
Jak skutecznie przekonać klienta?

• Strategie pozyskiwania klientów
Jak pozyskać nowych klientów?

• Efektywna sprzedaż
Techniki aktywnej sprzedaży

• Profesjonalna obsługa klienta
Obsługa, której oczekuje klient

• Negocjacje handlowe
Jak skutecznie negocjować by wygrywać z konkurencją?

• Trudny klient
Jak współpracować z niezadowolonym, sfrustrowanym i agresywnym klientem?

• Nowoczesna telefoniczna obsługa klienta
i sprzedaż

Obsługa klienta przez telefon

• Techniki wywierania wpływu w biznesie
Jak nakłonić do podjęcia lub zmiany decyzji?

• Telemarketing
Sprzedaż przez telefon