Rozeznanie cenowe – catering i wynajem sal szkoleniowych

                                                               Skierniewice, dnia 05 listopada 2014 roku

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ ORAZ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH

 

Dotyczy Projektu: „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” nr POKL.08.01.01-10-134/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

 1. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Mszczonowska 33/35 lok. 208

96-100 Skierniewice

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

3.1 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz wyżywienia podczas szkoleń „Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder z uprawnieniami UDT”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.1.1    usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.1.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.1.3    łącznie zaplanowano dostarczenie 120 zestawów żywieniowych (10 osób x 6 dni szkoleniowych x 2 edycje);

3.1.4    jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 10 osób (+/- 2 osoby);

3.1.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.1.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu),
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej:

– 2 termosy z kawą i 2 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę),

– wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l),

– ciastka (ok. 300 gram na osobę),

– kubki/filiżanki/szklanki,

– mieszadełka/łyżeczki,

– talerzyki,

– serwetki.

 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie woj. łódzkiego lub dostarczany na miejsce przeprowadzania praktyk terenowych (musi być dostosowany wówczas do podania w warunkach pozalokalowych).

3.2 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz wyżywienia podczas szkoleń „Kurs brakarski”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.2.1    usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.2.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.2.3    łącznie zaplanowano dostarczenie 120 zestawów żywieniowych (10 osób x 6 dni szkoleniowych x 2 edycje);

3.2.4    jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 10 osób (+/- 2 osoby);

3.2.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.2.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu),
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej:

– 2 termosy z kawą i 2 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę),

– wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l),

– ciastka (ok. 300 gram na osobę),

– kubki/filiżanki/szklanki,

– mieszadełka/łyżeczki,

– talerzyki,

– serwetki.

 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń na terenie woj. łódzkiego.

3.3 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz wyżywienia podczas szkoleń „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.3.1    usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.3.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.3.3    łącznie zaplanowano dostarczenie 150 zestawów żywieniowych (15 osób x 6 dni szkoleniowych + 10 osób x 6 dni szkoleniowych);

3.3.4    jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 15 osób (+/- 5 osoby);

3.3.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.3.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu),
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej:

– 2 termosy z kawą i 2 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę),

– wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l),

– ciastka (ok. 300 gram na osobę),

– kubki/filiżanki/szklanki,

– mieszadełka/łyżeczki,

– talerzyki,

– serwetki.

 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie woj. łódzkiego lub dostarczany na miejsce przeprowadzania praktyk terenowych (musi być dostosowany wówczas do podania w warunkach pozalokalowych).

3.4 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz wyżywienia podczas szkoleń „Uprawnienia SEP E w zakresie eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.4.1    usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.4.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.4.3    łącznie zaplanowano dostarczenie 80 zestawów żywieniowych (10 osób x 4 dni szkoleniowych x 2 edycje);

3.4.4    jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 10 osób (+/- 2 osoby);

3.4.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.4.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu),
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej:

– 2 termosy z kawą i 2 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę),

– wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l),

– ciastka (ok. 300 gram na osobę),

– kubki/filiżanki/szklanki,

– mieszadełka/łyżeczki,

– talerzyki,

– serwetki.

 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie woj. łódzkiego.

 

3.5 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz wyżywienia podczas szkoleń „ECDL Base”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.5.1    usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.5.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.5.3    łącznie zaplanowano dostarczenie 32 zestawów żywieniowych (2 osoby x 8 dni szkoleniowych x 2 edycje);

3.5.4    jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 2 osób (+/- 1 osoba);

3.5.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.5.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu) ,
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej:

– 1 termos z kawą i 1 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę),

– wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l),

– ciastka (ok. 300 gram na osobę),

– kubki/filiżanki/szklanki,

– mieszadełka/łyżeczki,

– talerzyki,

– serwetki.

 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie woj. łódzkiego lub dostarczany na miejsce przeprowadzania praktyk terenowych (musi być dostosowany wówczas do podania w warunkach pozalokalowych).

3.6 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi cateringu podczas szkoleń na terenie obiektu/ ośrodka szkoleniowego, w którym odbywać się będą zajęcia teoretyczne.

3.7 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany zamówienia w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia
w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

3.8 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy wynajem sali szkoleniowej, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.8.1 sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie woj. łódzkiego;

3.8.2 świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem;

3.8.3    łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 256 godzin szkoleniowych (2 edycje x 32 godziny x 4 szkolenia tematyczne), 8 godzin dziennie (dostępność sali obejmuje 8 godzin szkoleniowych oraz przerwy, czynności przygotowawcze, egzamin);

3.8.4 sala musi być przystosowana do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 15 osób (+/- 2 osoby);

3.8.5    sala powinna być zamykana, nieprzechodnia, oddalona od źródeł hałasu, z dostępem do toalety,

3.8.6    wymagane wyposażenie sali:

 • odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 • krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
 • łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 • projektor, flipchart,
 • ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
 • miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu,
 • miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego.

3.9 Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sali szkoleniowej przekazanymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

3.10 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia
w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

3.11 Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każdą z pięciu wyodrębnionych części.

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez obiekty hotelowe, restauracje, firmy cateringowe lub pośredników/agentów, gwarantujących zapewnienie usługi na terenie woj. łódzkiego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.11.2014r. – 30.04.2015r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 17.11.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: las@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl .

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodne z pkt. 3.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jowita Stanisz, pod numerem telefonu 733 866 333 lub poprzez pocztę elektroniczną: las@professional-group.pl; biuro@professional-group.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego rynku dotyczącego zapewnienia cateringu podczas szkoleń oraz wynajmu sal szkoleniowych

 

FORMULARZ CENOWY

 

Pełna nazwa oferenta:  

 

NIP:  

 

Adres siedziby oferenta:  

 

Numer telefonu:  

 

*Pośrednicy/agenci – wskazanie miejsca wynajmu sali szkoleniowej

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.1 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)  

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.2 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)  

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.3 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)  

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.4 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)  

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.5 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)  

 

 

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Wynajem sali do szkoleń teoretycznych zgodnie z opisem                 wg pkt. 3.8 rozeznania cenowego (kwota wynajmu za 1h)  

 

 

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK