Rozeznanie cenowe – catering, wynajem sal oraz zakwaterowanie uczestników szkoleń

                                                               Szczecin, dnia 01 grudnia 2014 roku

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ ORAZ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH I ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

 

Dotyczy Projektu: „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” nr POKL.08.01.01-32-079/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Wieniawskiego 1a
71-144 Szczecin

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

3.1 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy zapewnienie serwisu kawowego oraz obiadu podczas szkoleń: „ADR podstawowy
+ cysterny”, „Kurs obsługi burt samowyładowczych”, „Obsługa żurawi”, „ECDL Base”, „Prince 2 foundation”
dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji usługi cateringu podczas organizowanych szkoleń zgodnie
z poniższą specyfikacją:

3.1.1 Usługa cateringu realizowana będzie na terenie woj. zachodniopomorskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego;

3.1.2 Świadczenie polegające na zapewnieniu usługi cateringu realizowane będzie w okresie 27.12.2014r.- 30.06.2015r., cyklicznie w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub innym w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie;

3.1.3   Łącznie zaplanowano dostarczenie 636 zestawów żywieniowych na poszczególne szkolenia:

„ADR podstawowy + cysterny” – 120 zestawów (12 osób x 5 dni szkoleniowych x 2 edycje);

„Kurs obsługi burt samowyładowczych” – 48 zestawów (12 osób x 2 dni szkoleniowych x 2 edycje);

„Obsługa żurawi” – 144 zestawów (12 osób x 4 dni szkoleniowych x 3 edycje);

„ECDL Base” – 288 zestawów (12 osób x 8 dni szkoleniowych x 3 edycje);

„Prince 2 foundation” – 36 zestawów (12 osób x 3 dni szkoleniowych x 1 edycja);

3.1.4   Jednorazowa usługa cateringu dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 12 osób (+/- 5 osoby);

3.1.5   Przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się z obiadu oraz serwisu kawowego;

3.1.6   Wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu wyżywieniowego:

 • obiad musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi (do wyboru z zaproponowanej oferty menu),
 • całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie szkolenia musi zawierać co najmniej: 2 termosy z kawą i 2 termosy z herbatą (ok. 4 szklanek napojów na osobę), wodę mineralną lub napój lub sok (ok. 6l), ciastka (ok. 300 gram na osobę), kubki/filiżanki/szklanki, mieszadełka/łyżeczki, talerzyki, serwetki.
 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników szkoleń,
 • obiad i serwis kawowy będzie dostarczany do sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń teoretycznych na terenie woj. zachodniopomorskiego lub dostarczany na miejsce przeprowadzania praktyk terenowych (musi być dostosowany wówczas do podania w warunkach pozalokalowych).

3.1.7 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi cateringu podczas szkoleń na terenie obiektu/ ośrodka szkoleniowego, w którym odbywać się będą zajęcia teoretyczno-praktyczne.

3.1.8 Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany zamówienia w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

3.2 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy wynajem sali przystosowanej do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych na szkolenia: „ADR podstawowy + cysterny”, „Kurs obsługi burt samowyładowczych”, „Obsługa żurawi”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.2.1 Sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie woj. zachodniopomorskiego;

3.2.2 Świadczenie polegające na wynajmie sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie 27.12.2014r.- 30.06.2015r., cyklicznie w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub innym w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie;

3.2.3   Łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 196 godzin szkoleniowych:

„ADR podstawowy + cysterny” – 80 godzin (40 godzin x 2 edycje);

„Kurs obsługi burt samowyładowczych” – 20 godzin (10 godzin szkoleniowych x 2 edycje);

„Obsługa żurawi” – 96 godzin (32 godzin x 3 edycje);

(dostępność sali obejmuje 8 godzin szkoleniowych oraz przerwy, czynności przygotowawcze, egzamin);

3.2.4 Sala musi być przystosowana do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 12 osób (+/- 5 osoby);

3.2.5   Sala powinna być zamykana, nieprzechodnia, oddalona od źródeł hałasu, z dostępem do toalety;

3.2.6   Wymagane wyposażenie sali:

 • odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 • krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
 • łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 • projektor, flipchart,
 • ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
 • miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu,
 • miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego.

3.2.7   Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sali szkoleniowej przekazanymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

3.2.8 Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

3.3 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy zakwaterowanie uczestników szkolenia: „Prince 2 foundation”, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakwaterowanie uczestników szkolenia zgodnie z poniższą specyfikacją:

3.3.1 Usługa zapewnienia zakwaterowania wraz ze śniadaniem (dla uczestników szkolenia deklarujących trudny dojazd do miejsca szkolenia) powinna być realizowana w pobliżu miejsca realizacji szkolenia;

3.3.2      obiekt noclegowy musi znajdować się w miejscach dobrze skomunikowanych w województwie zachodniopomorskim;

3.3.3      świadczenie polegające na zapewnieniu zakwaterowania realizowane będzie w okresie 27.12.2014r.- 30.06.2015 r., cyklicznie w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub inaczej w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;

3.3.4      łącznie zaplanowano 24 noclegi dla uczestników;

3.3.5      podczas jednego weekendu 1 osobie przysługuje maksymalnie 2 noclegi ze śniadaniem;

3.3.6      obiekt noclegowy musi dysponować, co najmniej 5 indywidualnymi miejscami noclegowymi w pokojach jednoosobowych bądź dwuosobowych w trakcie trwania szkoleń;

3.3.7      miejsca noclegowe powinny być zapewnione w pokojach o wysokim standardzie (z dostępem do TV i Internetu bezprzewodowego, w każdym pokoju powinna być łazienka);

3.3.8      obiekt noclegowy musi posiadać bezpłatny parking dla samochodów uczestników szkoleń.

3.3.9 Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każdą z trzech wyodrębnionych części.

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez obiekty hotelowe, restauracje, firmy cateringowe lub pośredników/agentów, gwarantujących zapewnienie usługi na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 27.12.2014r. – 30.06.2015r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 11.12.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: pks@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodne z pkt. 3.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Karolina Kopek, pod numerem telefonu 733 866 333 lub poprzez pocztę elektroniczną: pks@professional-group.pl; biuro@professional-group.pl.

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego rynku dotyczącego zapewnienia cateringu podczas szkoleń, wynajmu sal przystosowanych do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych oraz zakwaterowania uczestników

 

FORMULARZ CENOWY

 

Pełna nazwa oferenta:
NIP:
Adres siedziby oferenta:
Numer telefonu:

 

Nazwy proponowanych obiektów *

*Pośrednicy/agenci – wskazanie miejsca wynajmu sali szkoleniowej

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Zapewnienie cateringu podczas szkoleń wg pkt. 3.1 rozeznania cenowego (kwota za 1 całodzienny zestaw: obiad i serwis kawowy dla 1 uczestnika)
Wynajem sali przystosowanej do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie z opisem wg pkt. 3.2 rozeznania cenowego (kwota wynajmu za 1h)
Zakwaterowanie uczestników szkoleń zgodnie z opisem wg pkt. 3.3 rozeznania cenowego (kwota za 1 nocleg ze śniadaniem dla 1 uczestnika)
Możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku odwołania grupy szkoleniowej 2 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia TAK

 

NIE*

* niepotrzebne skreślić

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią rozeznania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

Oferent składając ofertę wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK