Jobcoaching

Jobcoaching

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy związanej z tajnikami job-coachingu, zarówno na warsztatach teoretycznych jak i praktycznych. Szkolenia poruszać będą podstawowe zagadnienia dotyczące jog-coachingu –
zasad i reguł obowiązujących w procesie coachingu, rodzajów coachingów w tym dopasowanie ich do wymagań pracowników z grupy wiekowej 50+.