Komputerowe

Szkolenia komputerowe stanowią bardzo istotną część szkoleń, zwłaszcza z punktu widzenia pracodawcy. W dzisiejszych czasach obsługa komputera, jego aplikacji i programów to podstawa egzystencji.Obsługa komputera towarzyszyła różnym tematom szkoleniowym, które do tej pory przeprowadziliśmy. Są wsród nich takie jak:

– Magazynier z podstawami obsługi komputera i programów magazynowych

– Magazynier  z obsługą wózków jezdniowych i obslugą komputera

– Pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych oraz podstawową obsługą komputera

Poza tym, prowadzimy szkolenia z Excela z  naciskiem na ECDL.

Dlaczego ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych z ang. „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy” można porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy – można bez niego przeżyć, ale  lepiej go mieć.


Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Korzyści dla pracodawcy:

  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.