Energetyczne

Szczegółowa tematyka szkolenia i egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń.

Grupa I – Eksploatacja i Dozór urządzeń elektrycznych
Grupa II – Eksploatacja i Dozór urządzeń ciśnieniowych
Grupa III – Eksploatacja i Dozór urządzeń gazowych