Kwalifikowana pierwsza pomoc

Jako jedna z nielicznych firm na Opolszczyźnie prowadzimy kursy kwaifikowanej pierwszej pomocy.

W tym roku taki kurs przeprowadziliśmy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wołczynie dla grupy 15 osób Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do realizacji kursu zaangażowana została doświadczona i wykwalifikowana kadra trenerów i instruktorów, a egzamin państwowy zaliczyło z wynikiem pozytywnym 87% uczetników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym