Marketing i PR

Działania marketingowe i PR-owe maja za zadanie wspierać funkcjonowanie organizacji. Szybko zmieniające się otoczenie i potrzeby konsumentów, wymuszają konieczność dostosowywania się do panujących na rynku wymagań. Aby nadążać za zmianami, należy stale się doskonalić i szkolić.

• Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami

• Praktyka tworzenia programów lojalnościowych – warsztaty

• Public relations w czasach kryzysu

• Copywriting – skuteczna perswazja
Jak pisać by być czytanym?

• Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych
Jak sprawdzić czy dobrze wydajemy pieniądze na reklamę?

• Jak zaprojektować skuteczną promocję konsumencką?
Budowanie relacji i lojalności konsumenta

• Wprowadzenie nowego produktu na rynek
Jak zminimalizować ryzyko niepowodzenia?