Zarządanie

Zarządzanie to bardzo szeroka kategoria szkoleń. Prowadzimy m.in. takie szkolenia jak:

• Zarządzanie zespołem
Jak skutecznie kierować personelem?

• Efektywne motywowanie
Techniki motywowania podwładnych

• Menadżer Master
Szkolenie dla kadry menedżerskiej wysokiego szczebla

• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
Planowanie i przeprowadzanie audytu w firmie

• Finanse dla niefinansistów
Jak zarządzać finansami?

• Trening menadżerski
Profesjonalizm w pracy menadżera

• Wywieranie wpływu i manipulacje w biznesie
Psychomanipulacje w kontaktach biznesowych

• Sztuka motywacji i automotywacji w biznesie
Umiejętność samorealizacji i budowania autorytetu

• Top Team
Sztuka budowania i poprawy funkcjonowania zespołów

• Dyplomacja w biznesie
Dobre obyczaje w relacjach biznesowych

• Konflikt – Sztuka zapobiegania i rozwiązywania problemów

• Trening kierowania, planowania i rozwoju
Szkolenie z zastosowaniem metody enneacoaching

• Efektywne przywództwo w organizacji i zespole
Jak być kompetentnym liderem?

• Zarządzanie przez cele (MBO)
Jak stosować cele do motywowania ludzi?

• Budowanie i rozwój zespołu
Jak zbudować doskonały zespół?

• Profesjonalna prezentacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Jak prowadzić interesujące prezentacje?

• Zarządzanie zmianą
Jak zarządzać zmianami w organizacji?